• 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

กฎระเบียบการใช้งานหากต้องการลงทะเบียน ต้องทำการยอมรับเงื่อนไขข้อตกลง

1. ไม่อนุญาติให้นำสื่อที่ผิดศีลธรรม ขนบธรรมเนียมที่ดีของไทย สิ่งผิดกฏหมายต่างๆ ซอฟท์แวร์ละเมิดลิขสิทธิ์ สื่อลามก อนาจร คลิปวิดีโอ เพลงทุกรูปแบบเก็บไว้ใน Server ของ Shopup.com หากพบว่ามีสิ่งที่ถูกห้ามบริษัทจะลบออก โดยไม่จำเป็น ต้องแจ้ง ล่วงหน้า และ ปิดการให้บริการทันทีโดยจะไม่มีการคืนค่าบริการและค่าเสียหายใดๆให้กับผู้ใช้บริการ

2. ทางเราจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายของผู้ใช้บริการ อันมีสาเหตุจากการที่ไม่สามารถใช้งาน Domain Name ได้หรือการเสียหาย สูญหาย ของข้อมูลของผู้ใช้บริการเป็นเหตุให้ผู้ใช้บริการขาดรายได้ โดยผู้ใช้บริการไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายจากทางบริษัทได้

3. ผู้ใช้บริการสามารถยกเลิกการใช้บริการได้ทุกเมื่อที่ต้องการ เพียงแจ้งให้เราทราบทาง Email , Fax หรือ โทรศัพท์พร้อมบอก Username , Password สำหรับการใช้งาน หากขอเลิกการใช้บริการก่อนถึงวันสิ้นสุดระยะเวลาการใช้บริการ ไม่สามารถขอคืนค่าบริการใดๆ จาก Shopup.com ได้

4. Shopup.com จะเก็บรักษาข้อมูลทุกอย่างของลูกค้าไว้เป็นความลับ ยกเว้นจะมีการทำเรื่องร้องขอข้อมูลมาจากหน่วยงานของราชการเท่านั้น

5. นโยบายต่างๆสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลง