• 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Facebook Fanpage Design

Facebook Fanpage Design

ปัจจุบัน Facebook มีความสำคัญกับธุรกิจร้านค้าออนไลน์เป็นอย่างมาก ซึ่งการที่เราจะให้ลูกค้ามาทำการ Like เพื่อรับข้อมูลข่าวสาร จากทางร้านของเรา เราจำเป็นที่จะต้องทำการตกแต่งให้ Fanpage ของร้านค้า ดูดี สวยงาม เพื่อดึงดูดลูกค้า แต่ก็จะต้องไม่ผิดกฏของทาง Facebook กรณีที่ลูกค้าไม่สะดวกในการออกแบบ หรือไม่ถนัดทางด้านการออกแบบ สามารถใช้บริการนี้ของเราได้

ค่าบริการ

สำหรับค่าบริการจะเริ่มต้นที่ 2,000 บาท ขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของการออกแบบ และความต้องการของลูกค้าครับ

สิ่งที่ลูกค้าจะต้องจัดเตรียมไว้

- Logo ร้านค้า (ถ้ามี) , โทนสีที่ต้องการ
- รายละเอียดสินค้าหรือ ข้อมูล ที่ต้องการแสดงบน Facebook Fanpage ไม่ควรที่จะเป็นการโปรโมทสินค้านะครับ เพราะอาจจะผิดกฏของทาง Facebook ได้ครับ

ขั้นตอนและระยะเวลาในการจัดทำ

หลังจากได้ข้อมูลทั้งหมดครบเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่ฝ่ายออกแบบจะออกแบบตีมให้โดย ใช้เวลาไม่เกิน 7 วัน จะจัดส่งแบบไปให้ลูกค้าตรวจสอบ

* รวมระยะเวลาทั้งหมดไม่เกิน 14 วันหลังจากได้รับข้อมูลจากลูกค้า