• 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Logo & Header Design (ออกแบบโลโก้ และส่วนหัวของเว็บไซต์)

Plan นี้เหมาะสำหรับท่านที่ได้เทมเพลตที่ถูกใจแล้ว ในระบบของ shopup.com แต่ไม่ถนัดเรื่องการออกแบบ สามารถให้เราช่วยทำการออกแบบให้ได้ โดยราคาจะขึ้นอยู่กับความยากง่าย มากน้อยของการออกแบบครับ โดยลูกค้าสามารถให้ออกแบบได้ทั้งเป็นรูป และเป็น Flash เพื่อดึงดูดในการซื้อสินค้าภายในร้านค้าออนไลน์ของคุณ

ค่าบริการ

ค่าบริการจะขึ้นอยู่กับความยากง่ายของการออกแบบครับ โดยการออกแบบมีทั้งเป็นภาพธรรมดา ภาพเคลื่อนไหว รวมไปถึง Flash Animation โดยราคาจะเริ่มต้นที่ 2,000 บาท ไปจนถึง 5,000 ครับ

สิ่งที่ลูกค้าจะต้องจัดเตรียมไว้

- เลือกเทมเพลตที่ลูกค้าต้องการภายในระบบ Shopup.com
- เตรียมโลโก้ของร้าน (ถ้ามี)
- ข้อมูลต่างๆที่ต้องการให้เจ้าหน้าที่ ShopUp.com นำลงไปในส่วนที่่ออกแบบ เช่น ติดต่อเรา , ข้อมูลบริษัท , โปรโมชั่น ฯลฯ

ขั้นตอนและระยะเวลาในการจัดทำ

หลังจากได้ข้อมูลทั้งหมดครบเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่ฝ่ายออกแบบจะทำการออกแบบประมาณ 7 - 15 วันทำการ