เพิ่มปุ่ม Social ตรง sidebar
Shopup.com ได้ทำการเพิ่มระบบจัดการ ปุ่ม social  sharing สำหรับแสดงในส่วนของเมนูด้านข้าง ซึ่งมีให้เลือก 9 ปุ่มและการแสดงผล 3 รูปแบบ โดยลูกค้าสามารถเปิดใช้งานและจัดการได้จากหลังบ้าน เมนู "Social Network" ครับ