ระบบความปลอดภัยข้อมูลลูกค้า


Shopup.com ได้ทำการเพิ่มระบบจัดการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล
เพื่อความปลอดภัยในการรักษาข้อมูลส่วนตัวของท่านโดยยืดหลักการยืนยันตัวตนของท่านผ่านทางเบอร์โทรศัพท์
ท่านสามารถเปิดใช้งานโดยเข้าไปที่ ข้อมูลเจ้าของร้าน > ระบบความปลอดภัย
** ถ้าท่านไม่เปิดการใช้งานบริการนี้จะไม่สามารถเข้าไปแก้ไขข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลการชำระเงินได้ **

การแก้ไขข้อมูลประจำตัวทุกครั้งจะต้องทำการไส่รหัสแก้ไขข้อมูล ( ในกรอบสีแดงดังรูปด้านล่าง )ทุกครั้งที่ทำการแก้ไขข้อมูลและรหัสจะถูกรีเซตทุกครั้งเมื่อแก้ไขข้อมูลเสร็จ