เปิดใช้งาน บริการส่งอีเมล์ข่าวสาร


 ShopUp.com ได้ทำการเพิ่มระบบบริการส่งอีเมล์ข่าวสาร ซึ่งเป็นระบบที่ทำให้ลูกค้าสามารถสามารถส่งอีเมล์ หลายๆฉบับไปยังอีเมล์ลูกค้าของท่านหรือกิจกรรมอื่นๆ ได้เองโดยลูกค้าสามารถดูรายละเอียดและทดลองใช้งานได้ในเมนู "ระบบสมาชิก" เมนูย่อย "บริการส่งอีเมล์ข่าวสาร" ทั้งนี้หากมีปัญหาหรือข้อเสนอแนะสามารถสอบถามข้อมูลได้เพิ่มเติมที่ Call Center ของเราค่ะ