เปิดใช้งาน ระบบแบนเนอร์ใหม่


 ShopUp.com ได้ทำการพัฒนาระบบแบนเนอร์ใหม่ซึ้งทำให้สามารถใช้งานได้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้หากมีปัญหาหรือข้อเสนอแนะสามารถสอบถามข้อมูลได้เพิ่มเติมที่ Call Center ของเราค่ะ