เพิ่มรูปแบบการแสดงผลสินค้าใหม่


 ShopUp.com ได้เพิ่มรูปแบบของกล่องการแสดงรายละเอียดสินค้าใหม่ ซึ่งลูกค้าสามารถเลือกปรับเปลี่ยนได้จากเมนู "กำหนดค่าก่อนเพิ่มสินค้า" -> "การแสดงผล" ->  "กล่องแสดงราคาหน้ารายละเอียดสินค้า" นะค่ะ